Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D.

Disertační práce

Characterization of Interferon inducible protein 16 and its DNA binding properties

Characterization of Interferon inducible protein 16 and its DNA binding properties
Anotace:
DNA se vyskytuje zejména ve formě B-DNA, avšak může nabývat i jiných struktur. Různorodost struktury DNA rozšiřuje možnosti rozpoznávání DNA proteiny a právě lokální struktury DNA byly ukázány jako klíčové komponenty mnoha buněčných regulací. Tato práce pojednává o proteinu IFI16 (Interferon gamma inducibilní protein 16), DNA senzoru odpovědném za vrozenou imunitní odpověď, transkripční regulaci a …více
Abstract:
DNA is generally folded into B-DNA form however it can adopt other different structures. The DNA structure variability enlarges the possibility of recognition patterns for DNA-protein interactions and the local DNA structures were showed to play an important role in regulation of cellular processes. This work is dedicated to IFI16 protein (Interferon gamma inducible protein 16), a DNA sensor responsible …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc., doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta