Petra POHLOVÁ

Diplomová práce

Česká republika a problematika uprchlictví vzhledem k ostatním typům imigrace po vstupu země do Evropské unie.

The Czech Republic and the Issue of Refugeeism Compared with Other Types of Immigration After Accession to the European Union
Anotace:
Předmětem diplomové práce je popis azylové politiky České republiky (ČR) po roce 1989 a dále také fakt, jaký vliv měl vstup ČR do Evropské unie (EU) na azylovou politiku země a počty imigrantů. V práci je provedena deskripce imigrace v polistopadových souvislostech, které měly značný vliv na situaci v zemi. Jsou zde popsány počty a typy přistěhovalců a je vytvořen celkový náhled na danou problematiku …více
Abstract:
My thesis is based on description of asylum policy of Czech Republic after year 1989, as well as the fact about influence of entering Czech Republic in EU, according to asylum policy and the number of immigrants. There is a description of immigration after year 1989. There is also a description of the number of immigrants and the common view of these questions. This situation is compared with the situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009
Zveřejnit od: 24. 4. 2009
Identifikátor: 10268

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
 • Vedoucí: PhDr. Salim Murad

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POHLOVÁ, Petra. Česká republika a problematika uprchlictví vzhledem k ostatním typům imigrace po vstupu země do Evropské unie.. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses v8s1do v8s1do/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.