Kateřina LUNDOVÁ

Bachelor's thesis

Základní antropometrické parametry dětí předškolního věku

Basic anthropometric parameters of preschool children
Abstract:
Výzkumů, zabývajících se tělesnou výškou a hmotností dospělých a dětí školních, existuje celá řada. Tato bakalářská práce se však zaměřuje na základní antropometrické parametry předškolních dětí, jelikož poslední celonárodní výzkum týkající se takto starých dětí je 6. CAV pocházející z roku 2001. Cílem této studie bylo provést analýzu a zhodnotit vývoj tělesné výšky, hmotnosti a BMI běžné populace …more
Abstract:
There are a number of researches on the height and weight of adults and school children. This bachelor thesis, however, focuses on the basic anthropometric parameters of preschool children, since the latest nationwide research on such old children is the 6th CAV dating from 2001. The aim of this study was to analyze and evaluate the development of body height, weight and BMI of the general population …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LUNDOVÁ, Kateřina. Základní antropometrické parametry dětí předškolního věku. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta