Mgr. Ondřej Pavlech

Diplomová práce

Kriminalizace přestupkového řízení v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Criminalization of administrative offense proceeding in the Act of Liability for Administrative Offenses and a Proceeding on Them
Anotace:
Práce si klade za cíl zhodnotit vhodnost přejímání trestněprávních institutů do přestupkového práva, identifikovat nejzásadnější změny právní úpravy a zhodnotí jejich přínos pro praxi. Obecná část práce ve svém úvodu nejprve rozebere účel správního práva trestního, objasní pojem správního deliktu a následně zhodnotí vhodnost jeho vymezení, poté se vyjádří ke kriminalizaci přestupkového práva jako celku …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate sutability of taking criminal law institutes into administrative criminal law, to identify the most important changes of law and to evaluate their practical benefits. The general part firstly discusses the purpose of the administrative criminal law, clerifies the concept of administrative offense and evaluates the sutability o its definition, then discusses the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo