Theses 

Soudnictví nad mládeží v kontextu sociální péče o mládež za I. ČSR – Mgr. Kristýna Rozkošná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kristýna Rozkošná

Diplomová práce

Soudnictví nad mládeží v kontextu sociální péče o mládež za I. ČSR

Juvenile Justice in the Context of Youth Social Care System in the First Czechoslovak Republic

Anotace: Diplomová práce pojednává o soudnictví nad mládeží za první Československé republiky. To je zde představeno z pohledu teoretického a naznačeno je i jeho faktické fungování. Práce přináší rozbor právní úpravy soudnictví před i po nabytí účinnosti zákona o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931. Soudnictví nad mládeží je úzce propojeno s institutem sociální péče, ten je rozveden především v oblasti péče o mládež mravně vadnou. Práce tak podává ucelený pohled na mladistvé, kteří se v období první republiky ocitli před soudem, jaké toho byly příčiny a jak s nimi bylo zacházeno během celého soudního řízení, ale i po něm. Závěry práce jsou vystavěny nejen na citované literatuře a právních předpisech, ale také na poznatcích získaných vlastní badatelskou činností v Moravském zemském archivu v Brně.

Abstract: This diploma thesis focuses on the theoretical basis and practical functioning of the juvenile justice in the First Czechoslovak Republic. The thesis puts forward an analysis of the state of legislation before and after the Juvenile Criminal Act of 1931 came into force. Juvenile justice of the analyzed period was closely connected with youth social care system, especially in dealing with morally defective youth. The thesis provides a comprehensive view on judicial procedures and approaches applied towards the youth deliqunets and convicts and also on the main causes of the youth deliquency. The conclusion of the thesis come also from the information gathered through the primary research in the Moravian Land Archive in Brno.

Klíčová slova: soudnictví nad mládeží, I. ČSR, sociální péče o mládež, zákon o trestním soudnictví nad mládeží, mladistvý, Soud mládeže Brno, archiv, Juvenile Justice, The First Czechoslovak Republic, Youth Social Care System, Juvenile Deliquents Act, Juvenile, Juvenile Court in Brno, Archives

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:55, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz