Nela BAUEROVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy ve zdravotnictví

Gender Stereotypes Related to Work in Healthcare
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vliv genderu v oblasti zdravotnictví z perspektivy konkrétních zaměstnanců. Těmi jsou lékař/lékařka a zdravotní sestra/bratr. Ve své práci si kladu za cíl popsat jakým způsobem se gender promítá do organizační struktury nemocnice, jak ovlivňuje interakce mezi zdravotnickým personálem z perspektivy dotázaných aktérů a jakým způsobem aktéři reflektují vliv genderu. Ve …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on the topic of gender in healthcare as viewed by the specific practitioners in the field. These are both male and female doctors and nurses. My goal is to describe how gender affects the organisational hierarchy and structure of a specific hospital. How gender influences the day to day interactions in the field as described by the practitioners themselves and also wether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUEROVÁ, Nela. Genderové stereotypy ve zdravotnictví. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/