Ing. Miloš JANÍČEK

Diplomová práce

Zabezpečení WCF služeb v prostředí .NET Framework v.3.5 a jejich využití v distribuovaných aplikacích

Zabezpečení Windows Communication Foundation

WCF security services in .NET Framework v.3.5 and their use in distributed applications
Anotace:
Tato práce se zabývá zabezpečením komunikace mezi klientskou aplikací a serverem distribuovaného systému v prostředí .NET Framework. Klientská aplikace komunikuje se serverem prostřednictvím služby Windows Communication Foundation (WCF). Jelikož jsou klient a server od sebe mnohdy vzdálení a jejich komunikace či přenášení dat probíhá prostřednictvím internetu, je nutné tento způsob přenosu informací …více
Abstract:
This work deals with the security of communication between the client application and server in the distributed system environment .NET Framework. Client application communicates with the server through Windows Communication Foundation (WCF). Since the client and server are often apart and their communication and data transfer takes place via the Internet, you need make safe this type of transmission …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2010
Identifikátor: 16583

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÍČEK, Miloš. Zabezpečení WCF služeb v prostředí .NET Framework v.3.5 a jejich využití v distribuovaných aplikacích . Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie