Ing. Viet Anh Vu

Bakalářská práce

Etika v podnikání

Ethics in Business
Anotace:
Tato závěrečná práce se zabývá „Etikou v podnikání“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám etikou v podnikání, metody a nástroji v etice, vývojem etiky a odlišnostmi v přístupu k etice v různých kulturách. V aplikační části použiji metodu dotazníkového šetření a cílem bude zjistit úroveň etiky ve vietnamské komunitě a v případě potřeby navrhnout doporučení …více
Abstract:
This dissertation work is concerned with "business ethics". The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with business ethics, methods and tools in ethics through development of ethics and various approaches to ethical issues in different cultures. In the application part the method of survey questioning is used with aim to identify the level of ethics in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní