Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.

Disertační práce

České politické strany a jejich percepce evropského federalismu. Evropská integrace a politické strany v České republice

Czech political parties and their perception of European federalism. European integration and political parties in the Czech Republic
Anotace:
Dizertační práce České politické strany a jejich percepce evropského federa-lismu. Evropská integrace a politické strany v České republice se soustředí na analýzu vztahu českých politických stran k otázce evropského federalismu jako dílčího aspektu evropské integrace. Text je rozčleněn do čtyř částí. První část Evropský federalismus se soustředí na pojem federalismus; popisuje modely evropské integrace …více
Abstract:
The doctoral thesis Czech political parties and their perception of European federalism. European integration and political parties in the Czech Republic focuses on analysis of Czech political parties attitudes to the issue of European federalism as one of aspects of the European integration. The text is structured in four chapters. The first part European federalism concentrates on the term federalism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií