Mgr. Boris Sokol

Diplomová práce

Informace BIS a jejich využití ve správním řízení

The BIS Information and their Role in The Administrative Proceedings
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá informacemi Bezpečnostní informační služby a jejím využitím ve správním řízení. Stručně popisuje zpravodajství a jeho vývoj na území České republiky a zaměřuje se na právní aspekty fungování Bezpečnostní informační služby a její role ve dvou vybraných správních řízeních, a to bezpečnostním řízení podle zákona č. 412/2005 Sb. a řízení ve věci udělení státního občanství …více
Abstract:
This thesis deals with BIS information and their role in the administrative proceedings. It describes intelligence and its evolution in the territory of the Czech Republic, legal aspects of operating of BIS and its role in two chosen administrative proceedings: security proceedings regulated by act No. 412/2005 Coll., and proceedings in the matter of granting citizenship regulated by act No. 186/2013 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo