Bc. Naďa Špátová

Diplomová práce

Správa dokumentů - Národní bezpečnostní úřad Elektronizace dokumentů s utajovanými informacemi

Document Management - National Security Authority of the Czech republic Electronic documents with the classified information
Anotace:
Diplomová práce se věnuje elektronizaci utajovaných i neutajovaných dokumentů. Je představen Národní bezpečnostní úřad a jeho role v oblasti ochrany utajovaných informací. V práci jsou ukázány rozdíly v nakládání s utajovanými a neutajovanými informacemi s ohledem na jejich obsah. Je zdůrazněn vliv informačních technologií na správu dokumentů a jsou řešeny problematické okruhy ve správě dokumentů.
Abstract:
The diploma thesis deals with the electronization of classified and unclassified documents. The National Security Authority of the Czech republic and its role in the protection of classified information are introduced. The work shows the differences in the handling of classified and unclassified information with regard to their content. It emphasizes the impact of information technology on document …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Bohumír Brom
  • Oponent: Mgr. Martin Myšička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní