Mgr. Klára Císaríková, Ph.D.

Disertační práce

K problematice lidové písně na Valašsku (s přihlédnutím k obci Velké Karlovice a k osobnosti Zdeňka Kašpara)

Folk Songs in Wallachia (with Regard to the Village of Velké Karlovice and the Personality of Zdeněk Kašpar)
Anotace:
Předkládaná práce je příspěvek ke studiu hudebního folkloru a etnokulturních tradic na Valašsku. Sledovaným jevem je především lidová píseň na Valašsku, a to ve dvou rovinách. První se věnuje samotnému uchování a zápisu lidové písně, tedy problematice sběratelství, druhá sleduje prezentaci lidové písně v rámci folklorního hnutí a její nositele. Oba způsoby existence lidové písně propojuje osobnost …více
Abstract:
The doctoral thesis deals with the study of musical folklore and ethnocultural traditions in the region of Wallachia (north-eastern part of the Czech Republic). Folk songs are studied from two perspectives. Firstly, it is the preservation and transcription of folk songs, i.e. their collecting. Secondly, folk songs are analysed from the perspective of their custodians and the folklore movement. Both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., doc. PhDr. Hana Hlôšková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta