Mgr. Klára Císaríková, Ph.D.

Doctoral thesis

K problematice lidové písně na Valašsku (s přihlédnutím k obci Velké Karlovice a k osobnosti Zdeňka Kašpara)

Folk Songs in Wallachia (with Regard to the Village of Velké Karlovice and the Personality of Zdeněk Kašpar)
Abstract:
Předkládaná práce je příspěvek ke studiu hudebního folkloru a etnokulturních tradic na Valašsku. Sledovaným jevem je především lidová píseň na Valašsku, a to ve dvou rovinách. První se věnuje samotnému uchování a zápisu lidové písně, tedy problematice sběratelství, druhá sleduje prezentaci lidové písně v rámci folklorního hnutí a její nositele. Oba způsoby existence lidové písně propojuje osobnost …more
Abstract:
The doctoral thesis deals with the study of musical folklore and ethnocultural traditions in the region of Wallachia (north-eastern part of the Czech Republic). Folk songs are studied from two perspectives. Firstly, it is the preservation and transcription of folk songs, i.e. their collecting. Secondly, folk songs are analysed from the perspective of their custodians and the folklore movement. Both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., doc. PhDr. Hana Hlôšková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta