Bc. Daniel Janata

Diplomová práce

Environmentální dopady obalů a možnosti jejich snižování

Environmental Impacts of Packaging and Possibilities of its Reduction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi snižování dopadů obalů na životní prostředí a zhodnocení postojů českých výrobců rychloobrátkového zboží k jejich zavádění do praxe. V první části práce jsou nejprve vymezeny základní druhy a funkce obalů, druhy obalových materiálů, jejich environmentální dopady a také podnikové koncepce, trendy a možnosti snižování environmentálních dopadů. Ve druhé části práce …více
Abstract:
The thesis aims its research on the possibilities of reducing the impact of packaging of products on the environment and evaluating the attitudes of Czech producers of fast-moving consumer goods on implementation of these methods in practice. The first part of the thesis defines the following: the basic types of packaging and its functions, types of packaging materials, their environmental impacts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Paták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janata, Daniel. Environmentální dopady obalů a možnosti jejich snižování. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků