Mgr. Michaela Odehnalová

Diplomová práce

Generativita v kontextu profesní orientace u mladých dospělých

Generativity in the context of career orientation in young adults
Anotace:
Generativita ve smyslu předávání a vedení mladších generací je součástí života téměř každého člověka. V některých oblastech se projevuje více než v jiných. Diplomová práce se zabývá generativitou v kontextu profesní orientace v mladé dospělosti. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda generativita souvisí s výběrem profesního směřování u populace mladých dospělých. Na výzkumném souboru 137 lidí jsme zjišťovali …více
Abstract:
Generativity in terms of sharing experience and leading younger generations is a part of life of almost everyone. In some areas, it is manifested more than in others. This diploma thesis deals with generativity in the context of career orientation in young adulthood. The aim of the research was to find out whether generativity is related to selection of professional orientation in the population of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kamila Šustrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta