Mgr. Jaroslav Král

Diplomová práce

Generativita v mladé dospělosti v kontextu osobnostních rysů

Generativity in young adulthood in the context of personality traits
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá souvislostmi generativity v mladé dospělosti, a to zejména vztahem generativity k rysům pětifaktorového osobnostního modelu – extraverzi, přívětivosti, neuroticismu (negativní emocionalitě), svědomitosti a otevřenosti ke zkušenosti. Cílem výzkumu bylo především zjistit, které rysy pětifaktorového osobnostního modelu se silněji vztahují ke generativnímu zájmu a generativnímu …více
Abstract:
This thesis deals with the context of generativity in young adulthood, in particular, the relationship of generativity to the features of the five-factor personality model – extraversion, agreeableness, neuroticism (negative emotionality), conscientiousness and openness to experience. The aim of this research is to explore which features of five-factor personality model more closely related to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta