Theses 

Vytvoření projektu pro zpracování výměnného formátu Informačního systému katastru nemovitostí v jazyce Java – Petr FREIBERG

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Petr FREIBERG

Bakalářská práce

Vytvoření projektu pro zpracování výměnného formátu Informačního systému katastru nemovitostí v jazyce Java

Creating a project for processing an interchange format of Land registry information system in Java

Anotace: Prostřednictvím výměnného formátu katastrální pracoviště předávají nebo přebírají data Informačního systému katastru nemovitostí o objektech katastru nemovitostí, a to jak popisné, tak i grafické informace. Bakalářská práce se zabývá načtením CSV ze souborů výměnného formátu, zpracováním a uložením do Oracle Database. Ukládání do objektově relační databáze je realizováno přes SQL*Loader, nebo Java Database Connectivity. Výsledkem je volně šiřitelný program napsaný v jazyce Java, vydaný pod licencí MIT, který je již v době psaní práce používán v ostrém provozu firmou Corpus Solutions a.s. Výsledky práce mohou být díky využití rozmanitých programátorských technik inspirací pro ty, kteří se chystají vybudovat rozsáhlý, avšak snadno udržitelný program zpracovávající velké množství textových dat.

Abstract: Cadastral offices receive and distribute graphical and descriptive information on real estate objects in an exchange format. The bachelor theses deals with loading CSV from files in the exchange formate, their processing and storing in Oracle database. Saving data in object-relational database is done using SQL*Loader, or Java Database Connectivity. The main result of the thesis is a free program written in Java, released under the MIT license. The program has already been used during the time of its development by Corpus Solutions a.s. company. Results of this work may serve as an inspiration for programers that intend to build a comprehensive, yet easy-sustainable program for processing large amounts of textual data.

Klíčová slova: ČÚZK, Informační systém katastru nemovitostí, výměnný formát, CSV, Oracle Databáze, SQL*Loader, JDBC, parser, Abstraktní továrna, vícevláknové zpracování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Lenka Motyčková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

FREIBERG, Petr. Vytvoření projektu pro zpracování výměnného formátu Informačního systému katastru nemovitostí v jazyce Java. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:53, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz