Bc. Šárka Damková

Bakalářská práce

Etické problémy ve zdravotnických zařízeních

Ethical Problems in the Health Care Facilities
Anotace:
Předmětem této práce je celkový pohled na etické problémy v každodenním styku zdravotnického personálu a chronicky nemocného pacienta. Cílem práce je zjištění, zda mezi zdravotnickým personálem a pacientem nedochází k překročení pomyslné hranice, která vymezuje profesionální a neprofesionální chování zdravotnického personálu ve vztahu k dialyzovanému pacientovi. Práce je členěna na 2 části. Teoretická …více
Abstract:
The subject of this thesis is overall view of the ethical problems in daily contact with the medical staff and the chronically ill patient. The aim of the thesis is to survey whether the medical staff and patient is not crossed the imaginary line that defines the professional and unprofessional behavior of medical staff in relation to dialysis patient. This thesis is divided onto two parts. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Nina Matějková
  • Oponent: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb