Michaela Bocáková

Bakalářská práce

Mobilita zboží, služeb a kapitálu ve světové ekonomice - důsledky pro národní ekonomiky a globální systém

Mobility of goods, services and capital in world economy - impacts on national economies and global system
Anotace:
Ústředním tématem této práce jsou vztahy vznikající mezi státy za pomoci toků zboží, služeb a kapitálu. Práce si klade za cíl definovat pojem mobilita, analyzovat toky zboží, služeb a kapitálu a určit jaké jsou faktory napomáhající jejich nárůstu v posledních desetiletích. Vysvětleny budou také trendy ovlivňující vývoj světové ekonomiky, jako je například globalizace, či regionalismus. Poslední část …více
Abstract:
The core topic of this work are relationships between states through flows of goods, services and capital. This work aims to define the concept of mobility, analyze flows of goods, services and capital and determine factors contributing to their growth in recent decades. It will also explain what are the current trends affecting the development of the world economy such as globalization and regionalism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Pavel Neumann
  • Oponent: Jakub Jedlinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45374

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod