Kristýna Horálková

Bakalářská práce

Finanční analýza firmy Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Financial analysis of Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. v období let 2009 až 2013. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definována finanční analýza obecně, její cíle a uživatelé. Dále jsou zde popsány jednotlivé účetní výkazy jako zdroje informací, ale také jednotlivé ukazatele finanční analýzy. V praktické části …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the financial health of the company Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. in the period from 2009 to 2013. This thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part of this bachelor thesis, there is defined financial analysis, its goals and users. Also there are described indicators of financial analysis and financial statements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Vladimíra Filipová
  • Oponent: František Drozen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46563

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod