Denisa Droppová

Bakalářská práce

Analýza a komparace work-life balance v České Republice a v zahraničí

Analysis and comparison of work-life balance in the Czech Republic and abroad
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je srovnání základních prvků work-life balance jako rovnováhy osobního a pracovního života v zaměstnanecké politice v ČR a zahraničí. Výstupem práce je na základě získaných údajů doporučení základních principů, které lze nastavit pro kvalitu života a spokojenost zaměstnanců v pracovním i osobním hledisku.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare the basic elements of work-life balance as a balance between personal and working life in relation to labor policy in the Czech Republic and abroad. Based on the obtained data, the output of the work is a recommendation of basic principles that can be set for the quality of life and satisfaction of employees in both work and personal aspects.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dušan Kalášek
  • Oponent: Ondřej Benda, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.