Bc. Kateřina Silovská

Diplomová práce

Monitoring zaměstnanců a jeho dopady na organizační klima

Employee Monitoring and Its Impact on the Organizational Climate
Anotace:
Diplomová práce představuje empirické šetření, které se zabývá monitoringem zaměstnanců. Empirické šetření probíhalo za použití sběru dat pomocí rozhovorů a pozorování v konkrétní organizaci, která disponuje způsoby monitoringu zaměstnanců. Monitoring zaměstnanců je téma, které v současné době není zcela běžné. Jedná se o kontrolu nebo sledování zaměstnanců zaměstnavatelem. Cílem diplomové práce je …více
Abstract:
This diploma thesis is an empirical research, which deals with employee monitoring. Empirical research has used interviews and observation as methods of collecting data in a particular organization that has employee monitoring methods. Employee monitoring is a topic that is not quite common at present. This is a concept that represents the control or monitoring of employees by the employer. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií