Bc. Aneta Straškrabová

Bakalářská práce

Bezpečnostní kamerový systém v Prostějově

Security camera system in Prostějov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá městským kamerovým dohlížecím systémem ve statutárním městě Prostějově. Cílem textu je zjistit, jaké jsou možnosti využití bezpečnostního kamerového systému, jeho hlavní výhody a nevýhody a reálné využití. Výzkum byl realizován prostřednictvím rozhovorů s příslušníky Městské policie v Prostějově a získávání rozšiřujících poznatků o dané problematice prostřednictvím veřejně …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the Security camera system in the statutory town of Prostějov. The aim of the text is to find out the possibilities of the security camera system, its main advantages and disadvantages and practical application. Research was conducted through interviews with members of the Municipal Police in Prostějov and other additional pieces of information were acquired from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Maďar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií