Bc. Helena Košťálová

Diplomová práce

Fonetische Analyse der meist vorkommenden Wörter in Top German Vocabulary und ihr Vorkommen und Berücksichtigung in ausgewählten deutschen Lehrbüchern

Phonetic Analysis of the most frequent words in Top German Vocabulary and their occurence in selected textbooks of German
Abstract:
Annotation My diploma thesis deals with the analysis of two teaching sets Deutsch mit Max 1 and Heute haben wir Deutsch 1 from the phonetic point of view. Each set consists of a textbook, workbook, methodical manual for teacher and CDs. In the theoretical part I describe the basic principles of Phonetics and Phonologie as well as difficult speech sounds. In the practical part I analyse the pronunciation …více
Abstract:
Anotace Ve své diplomové práci se zabývám analýzou dvou sad učebních materiálů-Deutsch mit Max 1 a Heute haben wir Deutsch 1 z fonetického hlediska. Každá sada sestává z učebnice, pracovního sešitu, příručky pro učitele a CD nahrávek. V teoretické části popisuji základní principy fonetiky a fonologie a obtížně vyslovitelné hlásky. V praktické části analyzuji fonetická cvičení v učebnicích a zkoumám …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alena Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy