Bc. Katarína Petreková

Bakalářská práce

Fonetický přepis češtiny: Aplikace pro Android

Phonetic transcription of Czech: Android App
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro zařízení s operačním systémem Android, která umožňuje fonetickou transkripci textu z obrazu. Součástí práce je tvorba algoritmu pro fonetickou transkripci a jeho zapojení do aplikace, která využívá OCR pro Android dostupné v rámci Google Vision API. Vzniklá aplikace je pomůckou pro nerodilé mluvčí češtiny, kteří mají problém s výslovností. Práce …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create an application for Android devices which provides phonetic transcription of text from an image. Part of the thesis is the creation of an algorithm for phonetic transcription and its integration into an application that uses OCR for Android available in the Google Vision API. The developed application is intended for non-native speakers of Czech who have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2024
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta