Theses 

Příprava porodních asistentek na vlastní klimakterium – Radka NEDELSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radka NEDELSKÁ

Bakalářská práce

Příprava porodních asistentek na vlastní klimakterium

Preparation of midwives for their Climacterium

Anotace: Bakalářská práce zjišťuje úroveň přípravy porodních asistentek na vlastní klimakterium ve srovnání se všeobecnými sestrami. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část se zabývá příčinami, psychickými i fyzickými příznaky a léčbou klimakteria. Dále se věnuje nejčastějším onemocněním, které jsou spjaté s tímto obdobím, jejich riziky, možnostmi léčby, ale především prevencí. Druhou, empirickou část tvoří kvantitativní průzkum, jehož výzkumnou metodou je dotazník.

Abstract: Final Bachelor thesis investigates the level of training of midwives in their own menopause compared with general nurses. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the causes, psychological and physical symptoms of menopause and treatment. It also deals with the most common diseases that are associated with this period, their risks, treatment options, but also prevention. The second, empirical part consists of a quantitative survey research method is the questionnaire.

Klíčová slova: Postoj porodních asistentek, klimakterický syndrom, kvantitativní průzkum, screening

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Lamková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

NEDELSKÁ, Radka. Příprava porodních asistentek na vlastní klimakterium. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz