Bc. Alena Novotná

Bakalářská práce

Soudobá mládež a nezaměstnanost

Contemporary Youth and Unemployment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností soudobé mládeže, která je v současné době jednou z nejohroženějších skupin objevujících se na trhu práce. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola charakterizuje mládež, její chování, zájmy a postoje v soudobé společnosti. Druhá kapitola se věnuje nezaměstnanosti, jejím typům, vývoji a důsledkům pro společnost. Třetí kapitola je zaměřena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with unemployed youth which is nowadays one of the most threatened society groups on the labour market. The thesis is divided into four main chapters. The first chapter characterizes the youth, their behaviour, interests and positions in contemporary society. The second chapter addresses the unemployment, its types, evolution of unemployment and consequences for the society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Dubský, CSc.
  • Oponent: Mgr. Josef Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře