Bc. Dana Paděrová

Diplomová práce

Český a švédský trh s literaturou pro děti a mládež na počátku 21. století

Czech and Swedish market with children's books in the beginning of 21. century
Anotace:
Hlavním cílem práce je důkladně zmapovat trh s českou a švédskou originální intencionální literaturu určenou dětem a mládeži a představit čtenáři její současnou podobou. Čtenář se také dozvídá, jak se obě národní literatury vyvíjely od roku 1945 až do roku 2000 a je mu přiblížena situace na tehdejším literárním trhu v dobovém kontextu. Dále se práce zabývá analýzou trhu s literaturou pro děti a mládež …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to map the Czech and Swedish market with a children´s literature and to present to a reader its current situation. The readers will also learn how both of those national literatures have developed in second half of the 21. Century, particularly between years 1945-2000, and they will gain the knowledge of the situation on the market with children´s books in the contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Eliška Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta