Bc. Michal Toufar, DiS.

Bakalářská práce

Restituce církevního majetku

Restitution of Ecclesiastic Property
Anotace:
V bakalářské práci autor pojednává o restituci církevního majetku. Po vymezení základních pojmů a historických souvislostí se zabývá platnou právní úpravou. V závěrečné části analyzuje realizaci zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, především ve vztahu k zemědělským nemovitostem.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the restitution of ecclesiastic property. First the thesis defines basic terms and explains the historical context and then it focuses on the applicable legislation. The final section analyzes the implementation of the Act no. 428/2012 Coll. concerning the property settlement with churches and religious communities, especially in relation to agricultural real estate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta