Petra Mendlíková

Diplomová práce

Smyslový a emoční marketing.

Sensory and emotional marketing.
Anotace:
Diplomová práce "Smyslový a emoční marketing" pojednává o zapojení smyslových podnětů a snaží se objasnit jejich význam v rámci komerční komunikace. Přibližuje tuto problematiku, jež se snaží vytvořit teoretický rámec. Důraz je kladen na využívání smyslových podnětů jednak v rámci komunikace jednotlivých produktů či služeb, ale také multisenzorického zapojení v rámci komunikace značky jako takové. …více
Abstract:
Diploma thesis "Sensory and emotional marketing" deals with engagement of sensory stimulations and try to clarify their meaning in commercial communication. It approaches this issue for which struggles to create a theoretical background. Emphasis is placed on the use of sensory stimuli, both within the various communication products or services, but also multiple-sensory involvement in the brand communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Václav Kupec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28538

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management