Milana Douchová

Bakalářská práce

The Literary Reflection of London in the Works of the Authors of the Second Half of the 19th Century

Literary Reflection of London in Selected Works of Authors of the Second Half of 19th Century
Abstract:
The bachelor thesis analyses the economic background and social situation of the Mid-Victorian era. It also deals with some social issues and their critics, and also the approach of the local authorities. The cultural-historical overview of London and the perception of the city as a region then serves as a foundation for the analysis of the works of the Victorian authors such as Charles Dickens, A …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na stručný obraz sociální a ekonomické situace hlavního města Velké Británie Londýna v období Viktoriánské éry. Analyzuje některé sociální problémy a zmiňuje jejich kritiky a také přístup správních autorit. Kulturně-historický pohled na Londýn jako region slouží jako podklad k následné analýze vybraných děl autorů, kterými jsou Charles Dickens, Arthur C. Doyle a Robert …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Douchová, Milana. The Literary Reflection of London in the Works of the Authors of the Second Half of the 19th Century. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Práce na příbuzné téma