Theses 

Databázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci PartyBoard – Bc. Jan NOVÁK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Computer Science and Engineering / Information Systems

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Bc. Jan NOVÁK

Master's thesis

Databázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci PartyBoard

Database system, mobile application and business plan for an application PartyBoard

Abstract: Cílem této práce je seznámit čtenáře s projektem Partyboard, jehož primární myšlenkou je realizace komplexního systému, který pomocí zpráv přes internet nebo SMS zpráv umožňuje sblížení návštěvníků v klubech. Komunikace probíhá mezi návštěvníky, v případě potřeby i mezi majitelem (manažerem) klubu a na základě tohoto systém poskytuje využití programu pro hosty s různými nápady pro vytváření dalších variant zábavy. V této práci se čtenář dočte o metodách tvorby business a marketingového plánu a jeho realizaci projektu Partyboard, o navrženém relačním datovém modelu a také o implementaci mobilní aplikace pro tento systém. S tímto projektem je svázána diplomová práce Bc. Antonína Neumanna s názvem Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard, která pojednává o realizaci webového serveru a webových stránek.

Abstract: The aim of this thesis is to introduce a project called Partyboard and the primary idea of realization of a complex system, which allows visitors of night clubs and bars to approach and get to know each other via messages over the Internet and text messages. The communication takes place among the visitors and, if wanted, between them and the owner (manager) of the club who can provide and create other options of entertainment for the guests on the basis of this system. In this paper, the reader can learn about the methods of making a business and a marketing plan and how these are applied in the PartyBoard project, about the proposed relational data model and also about the implementation of mobile applications for the system. The thesis of Bc. Antonin Neumann named Application core, web-service interface and presentation layer for the PartyBoard system, which deals with the creation and implementation of web server and websites, is related to this project.

Keywords: Cordova, AngularJS, Ionic, PostgreSQL, Node.js, Partyboard

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68126 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVÁK, Jan. Databázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci PartyBoard. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/6/2019 09:07, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz