Mgr. Veronika Ždánská

Diplomová práce

Základ daně z nabytí nemovitých věcí

Acquisition of Immovable Property Tax Base
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice základu daně z nabytí nemovitých věcí, zejména pak způsoby jeho určení. Byla dána domněnka, že zákonodárce při ne-dávné změně legislativy v této oblasti dbal, aby byl zákon pro daňového poplatní-ka snadno čitelný a pochopitelný. V úvodní teoretické části je blíže definován po-jem daň a její konstrukční prvky, následuje krátký historický exkurz. Stěžejní částí …více
Abstract:
This thesis deals with acquisition of immovable property tax base, especially with ways of its determination. In the thesis was made a presumption that legislator paid attention to prepare the law which would be for taxpayer easy to un-derstand and read. In introductory theoretical part there is a definition of general tax and its constructional elements, followed by a short historical excursion. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo