Bc. Petr Štursa

Bakalářská práce

Vliv krystalinity kaolinitu na vysokoteplotní fázové transformace

Affect of kaolinite crystallinity on high-temperature phase transitions
Anotace:
Tato práce je zaměřena na studium krystalinity kaolinitu a její vliv na vysokoteplotní transformace v sérii kaolinit – mullit. V experimentální části bylo osm vzorků o různé krystalinitě studováno termickou analýzou (DSC/TG) a rentgenovou práškovou difrakcí (XRD) včetně vysokoteplotní (htXRD). Velikost krystalitů byla stanovena absolutními metodami pomocí Scherrerovy rovnice, Rietveldovy metody a relativní …více
Abstract:
This thesis is aimed to kaolinite crystallinity and its impact on high temperature transformations in kaolinite – mullite series. In the experimental part, eight samples with different crystallinity were studied by thermal analysis (DSC/TG) and by X – ray powder diffraction (XRD) including high temperature approach (htXRD). Size of crystallites was determined by absolute methods via Scherrer´s equation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
  • Oponent: doc.Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie