Theses 

Marketing environment analysis in chosen hotel – Valeriya Nasypova

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)

Valeriya Nasypova

Bachelor's thesis

Marketing environment analysis in chosen hotel

Marketing environment analysis in chosen hotel

Abstract: Bakalářská práce je věnována marketingové analýze a výzkumu marketingového prostředí hotelového zařízení v Praze. Hlavním cílem práce je provést marketingovou analýzu Park hotelu Popovicky, který se nachází v Praze, České republice a nabídnout návrhy a doporučení pro zlepšení stávající situace, objektivní pohled na slabé a silné stránky hotelového zařízení, nastínit hrozby a příležitosti. Bakalářská práce zahrnuje PEST analýzu, analýzu 5 sil M. Portera, SWOT analýzu a jiné analýzy prostředí Park hotelu Popovicky. Bakalářská práce obsahuje teroetické poznatky o tom, co je marketingová analýza a marketingové prostředí, rovněž jako marketingová komunikace v hotelovém zařízení, a taky význam marketingových aktivit pro konkurenceschopnost společnosti. Analytická část zahrnuje targeting a positionning.

Abstract: Bachelor thesis is dedicated to marketing analysis and mapping of marketing environment of hotel facility in Prague. The main objective of this thesis is to make marketing environment analysis of Park hotel Popovicky situated in Prague, Czech Republic and suggest some improvements of the current situation, provide an objective overview of its weaknesses and strengths, as well as opportunities and goals. Bachelor thesis includes PEST, Porter’s, SWOT and other environmental analyses of Park hotel Popovicky. The bachelor’s thesis consists of theoretical background describing marketing analysis and marketing environment, as well as marketing communication in a hotel facility, and the importance of marketing activities in order to be competitive. The analytical part contains targeting and positioning analysis as well.

Keywords: Klíčová slova, hotelové zařízení, SWOT analýza PEST analýza, analýza prostředí, situační analýza, marketingová analýza, marketingová komuikace, výzkum. Key words, hotel facility, SWOT analysis, PEST analysis, environment scanning, situational analysis, marketing analysis, marketing communication, research.

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Reader: Ing. Martina Sochůrková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 02:47, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz