Hana Vlčková

Bakalářská práce

Dopravní situace města Náchod

The traffic situation in Nachod
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popis a krátká analýza dopravní situace v městě Náchodě. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou rozebrány pojmy související se silniční dopravou. Jsou zde shrnuty výhody a nevýhody silniční dopravy a dále jsou popsány i jednotlivé druhy silničních komunikací. V části praktické je analyzována aktuální dopravní situace v …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe and briefly analyze the traffic situation in Nachod. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. Terms related to road traffic are explained in the theoretical part. In this part the advantages and disadvantages of road traffic are summarized, different types of roads are also described in this part. The current traffic situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Jan Škoda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54798