Bc. Daniel Beneš

Bakalářská práce

Kmenové buňky nádorů, biologické vlastnosti a molekulární charakteristiky

Cancer stem cells,biological and molecular characteristics
Anotace:
V souvislosti s postupným odhalováním existence a vlastností kmenových buněk tkání a orgánů, dospěla současná nádorová biologie k hypotéze o existenci kmenových buněk nádorů, jako primárním zdroji vzniku a rozvoje nádorových onemocnění. Cílem bakalářské práce je sumarizovat současné poznatky o kmenových buňkách nádorů, zejména jejich molekulárních charakteristikách, s důrazem na nádory odvozené z buněk …více
Abstract:
In context of progressive exploring of stem cells existence and characteristics, persuaded present day-science to hypothesis of cancer stem cells existence, as a primary source of cancerogenesis. Objective of this labour is to summarise present findings about cancer stem cells, especially its molecular characteristics, emphatically on tumours derived from neural cells. This labour will serve as important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2009
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta