Bc. Jakub Krčmář

Diplomová práce

Orientace na User Experience jako marketingová strategie

Orientation on User Experience as a Marketing Strategy
Anotace:
Teoretická část diplomové práce přináší úvod do oboru User Experience a popisuje jej v kontextu B2C e-commerce. Vysvětluje základní pojmy jako je user-centered design, použitelnost, interakční design a informační architektura. Definuje, co UX znamená, a popisuje jeho vztah s marketingem a oborem Customer Experience. Dále popisuje jednotlivé metody UX analýzy a zejména metodiku uživatelského testování …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis provides an introduction to the field of User Experience and describes it in the context of B2C e-commerce. It explains basic concepts such as user-centered design, usability, interaction design and information architecture. Defines what UX means, and describes its relationship with marketing and Customer Experience field. It also describes individual methods of UX …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krčmář, Jakub. Orientace na User Experience jako marketingová strategie. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace