Bc. Přemysl Plachý

Bachelor's thesis

Návrh změn v technologii řízení provozu na trati Plzeň - Cheb pro začlenění do CDP Praha

The proposal of changes in the technology of traffic control on the railway line Plzeň - Cheb with regard to integration into the Central Traffic Control Centre in Prague (CDP Praha)
Anotácia:
Porovnání zabezpečovacího zařízení, úrovně dopravy, popis a srovnání vybavení pracovišť obsluhujících zaměstnanců ve stanicích a na pracovišti traťových dispečerů, návrh možných úprav.
Abstract:
Comparison of safety devices. Traffic levels, description and comparison of workplace equipment at station railway traffic controllers, proposal of possible adjustments.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plachý, Přemysl. Návrh změn v technologii řízení provozu na trati Plzeň - Cheb pro začlenění do CDP Praha. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems