Bc. Veronika Jirkalová

Diplomová práce

Ochrana bankovek České národní banky proti padělání

Protection of Banknotes of the Czech National Bank against Counterfeiting
Anotace:
Diplomová práce se zabývá paděláním a pozměňování bankovek a jejich právní úpravou. Nejprve stručně charakterizuji historii peněz. V další části uvedu současnou právní úpravu, která se týká dané problematiky. Popíši jednotlivé ochranné prvky bankovek a také popis výroby bankovek. Provedu charakteristiku padělatelů a rozdělení na stupně nebezpečnosti padělaných bankovek. Hlavním cílem je popis a komparace …více
Abstract:
The thesis deals with counterfeiting and falsification of banknotes and their legislation. Briefly describe the history of money. In the next section I will present legislation that relates to the issue. Describe the individual protective features of the banknotes and a description of the production of banknotes. I will characterize forger and distribution to the degree of danger of counterfeit banknotes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B