Mgr. Richard Klíma

Advanced ('rigorózní') thesis

Právní režim vzdušného prostoru se zřetelem na postavení poskytovatelů služeb řízení letového provozu

International legal regulation of the airspace - position of the air navigation services providers
Abstract:
OBECNÝ KOMENTÁŘ K RIGORÓZNÍ PRÁCI Mezinárodní právo civilního letectví a kosmické právo patří mezi nejmladší právní odvětví, což je do značné míry způsobeno specifickým a především technickým charakterem této lidské činnosti. Ponecháme – li stranou komerční problematiku civilního letectví, představuje vývoj právní úpravy vzdušného prostoru velice zajímavou kapitolu v rámci mezinárodního práva veřejného …more
Abstract:
číná působit přitažlivost jiných nebeských těles. Tento názor je však často a oprávněně kritizován pro jeho extrémní rozšiřování oblasti státní suverenity, zejména pokud je brán v úvahu fakt, že zemská přitažlivost působí do výšky 260 000 km, kde začíná působit přitažlivost Slunce. Problematičnost takového vymezení vzdušného prostoru z hlediska právní úpravy je tedy více než zřejmá, nehledě na to, …more
Abstract:
The disparate development of the civil aviation law and its connection with technical progress has led to a situation where some fundamental issues of the international law, in particular the issue of legal treatment of the airspace, have not been resolved in a satisfactory way. A typical example in this area is the definition of airspace itself and thus definition of the sovereignty of the different …more
Abstract:
efining this assistance for aircraft in emergency over the sea – more specifically over the high seas. Chapter VI. addresses the issue of combating crimes against civil aviation. For a relatively long time this issue has been legally addressed only in terms of damaging aviation technology and equipment. The most dangerous form of such crimes – aircraft hijacking and shooting down, including abuse of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 10. 2007

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Law