Dana Kubrychtová

Bakalářská práce

Účinná součinnost pedagoga, asistenta pedagoga a speciálního pedagoga při vzdělávání dítěte se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností

 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Martina Karkošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.