Bc. Daniela Gachová

Bakalářská práce

Polymorfizmy v genech kódujících proteiny zapojené při tvorbě skloviny a jejich vztah k zubnímu kazu

Polymorphisms in genes encoding proteins involved in amelogenesis and their relation to dental caries
Anotace:
Zubní kaz je multifaktoriální onemocnění tvrdých zubních tkání, které je v populaci velmi rozšířené. Zubní kaz vzniká demineralizací zubní skloviny a náchylnost k tomuto onemocnění je geneticky podmíněná. Mutace v genech, které kódují proteiny zapojené v amelogenezi (tvorbě skloviny), jsou tudíž spojovány se vznikem a rozvojem zubního kazu. Cílem této práce bylo zpracovat literární rešerše o polymorfizmech …více
Abstract:
Dental caries is a multifactorial disease of the hard dental tissues which is widespread in the population. Dental caries is caused by demineralization of dental enamel and susceptibility to this disease is genetically conditioned. Therefore, mutations in genes that encode proteins involved in amelogenesis (enamel formation) are associated with the formation and development of caries. The aim of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.