Bc. Zdeněk Krhánek

Bakalářská práce

Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na sebehodnocení a vědomí vlastní účinnosti jedince

Influence of longstanding uneployment to person's self-esteem and self-efficacy
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřila na změny v sebehodnocení a vnímané osobní účinnosti u skupiny dlouhodobě nezaměstnaných jedinců, nalezené rozdíly byly dále prověřovány z hlediska jejich osobních dispozic. V teoretické části je zkušenost ztráty práce vymezována z pohledu soudobých psychologickým poznatků, tato snaha je podpořena závěry zahraničních i tuzemských výzkumů. Naznačeny jsou změny v prožívání …více
Abstract:
This diploma work focuses the changes in the self-esteem and in the perceived personal effectiveness at a group of long-term unemployed people. The differences found were cross-checked in respect to their personal conditions. The theoretical part specifies the experience of losing a job from the point of view of contemporary knowledge in psychology; this approach is supported by the conclusions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Dalajka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií