Mgr. Jana Cvetlerová

Diplomová práce

Ochrana osobnosti v mezinárodním právu soukromém

Protection of Personality Rights in PIL
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vytvoření kolizního pravidla v oblasti mimosmluvních závazků vyplývajících z porušení práva na ochranu osobnosti. V práci je analyzována podstata dvou základních lidských práv, a to práva na ochranu osobnosti a práva na svobodu projevu, jež představuje nejčastější důvod zásahů do soukromí a integrity člověka. Autorka rozebrala zásadní konflikt v náhledu na …více
Abstract:
The main focus of the diploma thesis is a prospect of formulating a conflict-of-laws rule in the domain of non-contractual obligations consequent out of a breach of personal rights. The work analyses the essence of the two fundamental human rights, being the personality rights and right to freedom of expression, which is the most common cause of an interference with the privacy and the integrity of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo