JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Disertační práce

Kolize zásady smluvní volnosti a zásady rovného zacházení v pracovním právu

Collision of the principle of contractual freedom and the principle of equal treatment in labour law
Anotace:
Tématem práce jsou dvě ze základních zásad pracovního práva, a to zásada smluvní volnosti a zásada rovného zacházení. Práce analyzuje jejich vzájemný střet a ovlivňování, přičemž nastiňuje teoretické přístupy, které lze pro řešení jejich kolize použít, kterými jsou zejména ekvita, proporcionalita a flexikurita. Cílem práce je na základě exegeze aktuální pracovněprávní legislativy a analýzy dalších …více
Abstract:
The theme of the thesis is two of the basic principles of labour law, namely the principle of freedom of contract and the principle of equal treatment. The thesis analyzes their mutual conflict and influence, while outlines the theoretical approaches for resolving their conflict, which are mainly equity, proportionality and flexicurity. The aim of the thesis is – based on the exegesis of the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 3. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc., doc. JUDr. Andrea Olšovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Pracovní právo