Monika LITVANOVÁ

Bakalářská práce

Vliv porodu a šestinedělí na sexualitu partnerů

Effect of Childbirth and Puerperium on sexuality of partners
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vlivu porodu a šestinedělí na sexualitu partnerů. Vzhledem k zaměření bakalářské práce je v teoretické části popsán porod, období šestinedělí a sexualita. Dále se práce zabývá problematikou role porodní asistentka a úloha partnera v průběhu porodu a období šestinedělí. Celkem byly stanoveny tři cíle. Cílem práce bylo zjistit, zda porod a období šestinedělí ovlivní sexuální …více
Anotace:
á vliv na prožívání porodu ze strany žen ani mužů. Také bylo zjištěno, že ženy i muži jsou dostatečně poučeni o období šestinedělí a o sexualitě v období šestinedělí. Ženy byly nejčastěji informované od porodní asistentky a muži od vlastní partnerky.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of childbirth and puerperium on the sexuality of partners. Therefore, the theoretical part describes childbirth, puerperium and sexuality. Furthermore, the thesis deals with the midwife's and the partner's role during childbirth and puerperium. In total, three goals were established. The aim of the work was to find out whether the delivery and the puerperium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Romana Belešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LITVANOVÁ, Monika. Vliv porodu a šestinedělí na sexualitu partnerů. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vfgsjc vfgsjc/2
4. 5. 2018
Složky
Soubory
Bulánová, L.
5. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.