Bc. Eva Reinerová

Master's thesis

Prevence stresu a psychotraumat žáků a učitelů na základních a středních školách

Stress and psychotraumatic prevention students and teachers on elementary and secondary school
Abstract:
Diplomová práce „Prevence stresu a psychotraumat žáků a učitelů základních a středních škol“ je zaměřena na jevy, jež mají vliv na vznik i prevenci stresu na školách, a to jak pro děti tak pro vyučující. Sběr dat proběhl pomocí dotazníku s možností označit významnost daného jevu pomocí Likertovy škály. Cílem práce je zjistit, které situace či jevy jsou významným či zanedbatelným stresorem a co na žáky …more
Abstract:
This thesis called „Stress and psychotraumatic prevention of students and teachers at elementary and secondary school“ focuses on factors having effect on stress genesis and also stress prevention at elementary and secondary schools. The collection of datas was made through the medium questionaire with Likert´s scale with the possibility to mark the appropriate relevance of surveyed phenomen. The aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
  • Reader: Mgr. Renáta Bednárová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta