Bc. Markéta Čejpová

Bakalářská práce

Vnímání neverbální komunikace a znakového jazyka dětmi mladšího školního věku

Perception of non-verbal communication and sign language by primary school children
Anotace:
Práce si klade za cíl odpovědět na otázky: jak vnímají žáci mladšího školního věku neverbální komunikaci, jak se staví k představě nově integrovaného spolužáka se sluchovým postižením do třídy a jaké překážky vnímají jako zásadní při alternativních formách komunikace. K praktické části je připojen blok aktivit založených na prvcích dramatické výchovy, skrze který jsou formou pozorování a rozhovorů …více
Abstract:
In this thesis, my goal is to acquire answer to following questions: how students of elementary school feel about non-verbal communication; how students accept new integrated hearing-impaired student in their class; and what are the basic obstacles to these students in alternative forms of communication. There is a block of activities based on elements of drama class. The phenomenes introduced in observations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta