Bc. Monika Černíková

Bachelor's thesis

Numerické posouzení stupně stability a prognóza vývoje sesuvu nad nemocnicí v ulici Viniční, Brno - Židenice

Numerical evaluation of the degree of stability and prognosis of the landship development in the area above the hospital in Viniční str., Brno-Židenice
Abstract:
Práce se zabývá řešením stability svahu na konkrétním sesuvu nad nemocnicí v ulici Viniční, Brně-Židenicích. Ve zkoumané lokalitě se vyskytují neogenní mořské jíly náchylné k objemovým změnám a sesouvání. Cílem práce je numericky zhodnotit aktuální stabilitu sesuvu a určit prognózu vývoje při změně hydraulických podmínek.
Abstract:
Work to deal with the slope of the landslide at a particular hospital in Viniční Street, Brno- Židenice. In the investigated area, there are Neogene marine clays susceptible to volume changes and slumping. The aim of the study is the numerical evaluation of the current slide stability and its prediction under different hydraulic conditions.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta